Alkalmazott szabványok

VONATKOZÓ SZABVÁNYOK

A melegen hengerelt durvalemezek műszaki szállítási feltételeire, méret-, alak- és tömegtűréseire valamint a termikusan vágott felületek geometriai követelményeire és minőségi tűréseire vonatkozó szabványok azonosító jelzetei és megnevezései a következők:

EN ISO 9013 Termikus vágás – A termikusan vágott felületek osztályba sorolása

Geometriai követelmények és minőségi tűrések

EN 10029 Melegen hengerelt durvalemez méretei, méret-, alak- és tömegtűrései

EN 10163 Melegen hengerelt acéllemezek, széles és idomacélok felületi követelményei.

Kiegészítő szabványok:

EN 10088-1 Korrózióálló acélok – 1. rész: A korrózióálló acélok jegyzéke

EN 10088-2 Korrózióálló acélok – 2. rész: Az általános felhasználású, korrózióálló acél finom- és durvalemezek 

és szalagok műszaki szállítási feltételei

I. SZABVÁNYAZONOSÍTÓ JELZET: EN ISO 9013

Ez a nemzetközi szabvány a plazmavágásra, lézervágásra és az oxigénnel történő lángvágásra alkalmas anyagokra vonatkozik. Plazmavágásnál 1 mm ÷ 150 mm vastagságokra, lézervágásnál 0,5 mm ÷ 40 mm, míg lángvágásnál 3 mm ÷ 300 mm vastagságokra alkalmazandó. Geometriai termékspecifikációkat és minőségi tűréseket foglal magába.

A legfontosabb minőségi kritériumként említhető a vágott felület merőlegessége, a felületi egyenetlenség és a munkadarab méretének tűrései. További fontos szempont a barázdaelhajlás, a salak vagy olvadékcseppek lehetséges előfordulása a vágás alsó felén, illetve a felső él olvadása valamint a fröcskölt olvadt anyag jelenléte a vágás felső felén. Természetesen utóbbi jelenségek a folyamat paramétereitől függenek, mint például a vágósebességtől, lángtávolságtól, áramintenzitástól, feszültségtől, plazmagáztól és az alkalmazott plazmatechnológiától. Egyéb tényezőknek is hatása van a minőségre, úgymint a vágott anyag vastagsága, a felület állapota és hőmérsékletváltozások az anyagban a vágás során.

Vágott felület minősége

A termikusan vágott anyagok vágott felületeinek minőségét az alábbi jellemző értékek ismertetik:

Merőlegességi tűrés, u (lásd 4. táblázat és 12. ábra)

Profil középmagassága, Rz5 (lásd 5. táblázat és 13. ábra)

A fentieken kívül a vágott felületek minőségét jellemzi még a lángelhajlás, a felső él olvadása és a salak vagy olvadékcseppek lehetséges előfordulása a vágás alsó élén. Az olyan elszigetelt hibák, mint például a kivájások, az olvadási rétegek elkerülhetetlen képződése a vágás alsó élén a vágások kezdetén, vagy az oxidmaradványok a vágott felületen nem lettek figyelembe véve a szabvány minőségi értékeinek meghatározásaikor.

Mérettűrések

A rajzokon szereplő méreteket névleges méreteknek kell venni, a tényleges méreteket a vágás tiszta felületein határozzák meg. Csak olyan munkadarabokon történő láng- és plazmavágásra vonatkoznak, amelyeknek hossz-szélesség aránya (hosszúság:szélesség) nem haladja mega 4:1 arányt, és a 350 mm-nél nem kisebb vágáshosszakra (kerület).

A vágott felület minőségére vonatkozó határeltéréseket (merőlegességi tűrés) külön kezelik a munkadarab méreteltéréseire vonatkozó határeltérésektől, hogy hangsúlyozzák a munkadarabot ért különböző behatásokat.

Az Inox Service Hungary Kft. által használt 2. osztályú névleges mérettűrés határeltéréseit (Gu és Go) a 7. táblázat tartalmazza. Plazmavágó berendezéseink, alapban, a „+” értékű határeltérések szerint vannak beállítva. A „+/–” értékű vágási tűrésbeállítás igényét a rendeléskor külön kell jelezni.

Mérettűrések kikészített darabokon

A vágandó darab névleges mérete a kész darab névleges méretéből (=rajzméret) adódik. Hogy fenntarthatók legyenek a kész darabnál a névleges méretek, a simító forgácsolási ráhagyással (Bz) rendelkező munkadarabok külső méreteinél hozzá kell adni a merőlegességi tűrést, valamint az alsó határeltérést, a belső méreteinél pedig ki kell vonni a merőlegességi tűrést, valamint az alsó határeltérést (lásd 15. ábra).

A ténylegesen eltávolítandó anyag a megfelelő vágási eljárásra vonatkozó forgácsolási ráhagyástól, a merőlegességi tűréstől és a profil-középmagasságtól függ.

Ha a rajzon nem szerepel semmilyen utalás erre a hatásra, akkor gyakorlatilag a lemezvastagságtól függő forgácsolási ráhagyást a 8. táblázat szerint adják meg.

Megnevezés

Az 5. merőlegességi tűréstartományba, a 4. profil-középmagassági tartományba és a névleges méretek határeltéréseinek 2. osztályába tartozó plazmavágást az alábbi elnevezéssel illetik: Vágás módja: ISO 9013-542 plazmavágás

II. SZABVÁNYAZONOSÍTÓ JELZET: EN 10029

E szabvány tárgya az ötvözetlen és ötvözött acélokból (a korrózióálló acélig bezárólag) készült, melegen hengerelt durvalemez méretei, alak- és mérettűrései a következő jellemzőkkel:

Névleges vastagság 3 mm-től 250 mm-ig

Névleges szélesség 600 mm felett

Alsó folyáshatár legfeljebb 700 N/mm2

A 600 mm-nél keskenyebb, vágott durvalemezek méreteiben, méret- és alaktűréseiben a rendeléskor külön kell megállapodni. Nem tárgya a szabványnak a melegen hengerelt csúszásgátló lemez és a szélesacél.

Szállítási feltételek

Az EN 10029 szabvány szerinti lemezek szállítási feltételei:

Vastagság tűrése az A, B, C, vagy D osztály szerint

Vágott vagy természetes (hengerelt) szélekkel (NK)

Normális (N) vagy szűkített (S) síklapusággal

Ha a megrendelés a szállítási feltételekre vonatkozóan semmilyen előírást vagy jelet nem tartalmaz, akkor a lemezt a gyártómű a következő módon szállítja: vágott vagy természetes szélekkel és normális síklapúsággal, N osztály.

Méretek és tűrések

A Táblalemezek vastagságtűrését az 1. táblázat, a szélesség tűrését a 2. táblázat, a hosszúság tűrését pedig a 3. táblázat tartalmazza. A felület megengedett hibáira, valamint azok eltávolítására és javítására az EN 10163. számú szabvány 1. és 2. része tartalmaz előírást

Alaktűrések

A lemez kardossági tűrését és a merőlegességtől való eltérését az határozza meg, hogy a lemeznek hiány nélkül ki kell adnia a rendelésben előírt névleges méretű derékszögű lemeztáblát. A síklapúság N osztályú szokásos eltérését a 4. táblázat tartalmazza. Ha a rendelésben külön előírás nem szerepel, akkor a lemezeket N osztályú szokásos eltérésű síklapúsággal kell szállítani.

A 4. táblázat szerinti acélcsoportok meghatározása a következő:

a) „L” acélcsoport: a legfeljebb 460 N/mm2 előírt alsó folyáshatárú termék, kivéve az edzett és nemesített termékeket.

b) „H” acélcsoport: a 460 N/mm2 feletti és legfeljebb 700 N/mm2 előírt alsó folyáshatárú, valamint minden edzett 

    és nemesített termék.

A lemezek vonalzóval való két érintési pontja közötti 1000 mm-nél kisebb távolság esetén a következő síklapúság-eltérésre vonatkozó előírás érvényes: az L acélcsoport esetében a 300-1000 mm közötti tartományban a két érintési pont közötti távolságnak legfeljebb 1%-a, a H acélcsoport esetében pedig legfeljebb 1,5%-a legyen, de a 4. táblázatban előírt értékeket ne haladja meg.

A névleges tömeg tűrése

Tömegtúllépés akkor áll fenn, ha az elméleti és a tényleges szállítási tömeg között az előbbi százalékában kifejezett különbség van. Ha az acélminőségi szabványban egyéb előírás nincs, akkor az elméleti tömeg kiszámításakor 7,85 kg/dm3 sűrűségi értéket kell figyelembe venni. A korrózióálló és egyéb ötvözött acélokra az acélminőségi szabvány tartalmaz az acél sűrűségére vonatkozó előírást.