plazmavágás, vízsugaras vágás, gépi fűrészelés, lézervágás

Anyagvizsgálatok

Ha szüksége van a mechanikai és/vagy technológiai tulajdonságok megállapítására, a kémiai összetétel ellenőrzésére, a külső és belső anyaghibák kimutatására, illetve a makro- és/vagy a mikroszerkezet dokumentálására, forduljon hozzánk bizalommal!


Vállalunk minősített cégek által végzett és hitelesített roncsolásmentes és roncsolásos anyagvizsgálatokat, az alábbiak szerint:

Roncsolásmentes anyagvizsgálatok:

   • Ultrahangos vizsgálat

   • Mágneses permeabilitás vizsgálata

   • Szemrevételezéses vizsgálat
 

Roncsolásos anyagvizsgálatok:

   • Mechnaikai anyagvizsgálatok (szakítószilárdság vizsgálata, melegfolyáshatár vizsgálat, keménység mérése, ütővizsgálat)

   • Metallográfiai anyagvizsgálatok

   • Analitikai anyagvizsgálatok

     

 


Roncsolásmentes anyagvizsgálat

Olyan vizsgálati módszerek, amelyek a vizsgálati darab felhasználhatóságát nem befolyásolják.
Céljuk a szerkezet integritásának, megbízhatóságának megállapítása. 


Ultrahangos vizsgálat

A vizsgálati darabba bevezetett ultrahang az eltérő akusztikus tulajdonságú határfelületről részben visszaverődik, a visszaverődés helyéről kapott információból következtetünk a folytonossági hiány helyére, mértékére. A következő szabványok szerint kérhető a vizsgálat: EN 10307; EN 10160; SEL 072; ASTM SA-578; ASTM SA-435/SA-435M; ASTM SA-577/SA-577M
 

Mágneses permeabilitás vizsgálata

A permeabilitás név a latin permeare „átengedni” szóból származik. A közeg mágneses terét „áteresztő képességének” foghatjuk fel, minél nagyobb ugyanis az értéke, az adott áram hatására mindig ugyanakkora mágneses térerősség mellett a mágneses tér mozgatóerejét valójában jellemző mágneses indukció annál nagyobb benne. A mágneses permeabilitáció értékét egy egyszerű elven működő műszer és a hozzá tartozó etalonok segítségével mérjük.
 

Szemrevételezéses vizsgálat

A vizsgálati darab közvetlen vagy közvetett szemrevételezését jelenti. A közvetlen módszer jellemzője, hogy szabad szemmel vagy nagyító segítségével szemrevételezzük és regisztráljuk a felületi eltéréseket. A közvetett módszernél a nem, vagy nehezen hozzáférhető helyeken, optikai eszköz (például endoszkóp) segítségével hajtjuk végre a szemrevételezést. Alkalmazási területek: nagyobb mértékű folytonossági hiányok, anyagfogyások kimutatása; geometriai eltérések meghatározása; korróziós nyomok felderítése.


Roncsolásos anyagvizsgálat

Céljuk az anyagok fizikai, technológiai és kémiai tulajdonságainak meghatározása. A korszerű méretezési, tervezési és minősítési gyakorlat olyan anyagjellemzők meghatározását igényli, amely e módszerek alkalmazása nélkül elképzelhetetlen. A különböző károsodási folyamatok és a használati értékeket megtestesítő szerkezetek anyagainak mind megbízhatóbb és alaposabb megismerését is e vizsgálatok eredményei biztosítják.


Mechanikai anyagvizsgálatok

A feldolgozás és a felhasználás során igen sokféle hatás éri az anyagokat. ezek között meghatározóak a különböző erőhatások, amelyek nemcsak a nagyságuk, hanem irányuk, időbeni változásuk alapján is eltérőek. a roncsolásos vizsgálatok e csoportjának elsődleges célja az anyagok ezen hatásokkal szembeni viselkedésének jellemzése. Egy ilyen vizsgálat indítékát adhatja a minőség ellenőrzése, a károsodási folyamat modellezése, a meghibásodás vagy káresemény rekonstruálása. A területre vonatkozó vizsgálatok listája a következő:
 

Szakítószilárdság vizsgálata

A szakítóvizsgálat alapvető célja az anyagok húzó igénybevétellel szembeni ellenállásának meghatározása és számszerű jellemzése. A szakítóvizsgálat segítségével meghatározhatjuk az anyag rugalmasságát, szilárdságát, alakváltozó képességét és szívósságát jellemző anyagjellemzőket és anyagi mérőszámokat. a vizsgálat lényege, hogy a vizsgálati próbatestet folyamatosan növekvő, egytengelyű húzóterheléssel – általában szakadásig – terheljük. a folyamat során végig mérik az anyag megnyúlását a terhelés változásának függvényében. A vizsgálatot – egyéb előírás hiányában – szobahőmérsékleten, 10 és 35°C között kell elvégezni. Alapesetben a használatos szabvány EN ISO 6892-2:2010.
 

Melegfolyáshatár vizsgálat (hőmérsékletek: +20°C-tól maximum +600°C-ig)
 

Keménység mérése (EN ISO 6506-2)

Az acélok megfelelő terhelhetősége (szilárdsága) mellett fontos az is, hogy szélsőséges környezeti hatások esetén (nagy hideg, nagy sebességű igénybevétel illetve kedvezőtlen feszültségállapot, például bemetszés jelenlétében) se forduljon elő ridegtörés.
 

Ütővizsgálat (hőmérsékletek: -196°c; -60°C; 0°C és +20°C)

Az ütve hajlító vizsgálat egy dinamikus anyagvizsgáló eljárás, melynek célja az anyagok ridegtöréssel szembeni ellenállásának meghatározása. A vizsgálat meghatározott geometriájú két végén alá- illetve megtámasztott bemetszett próbatest egyetlen ütéssel történő eltörését jelenti, eközben meghatározva az eltöréshez szükséges energiát. a szívós anyagoknak nagy az ütőmunkájuk, a rideg anyagoknak kicsi, de ez a hőmérséklettől, a feszültségi állapottól és egyéb tényezőktől is függ. Főleg alacsony hőmérsékleten üzemelő berendezéseknél fontos, hogy az anyag ne váljon rideggé.
 

Metallográfiai anyagvizsgálatok

Az anyagok szabad szemmel nem látható részleteit mutatják meg számunkra a különböző fémfizikai, metallográfiai vizsgálatok. E tudás birtokában az anyagok előéletéről, gyártástechnológiájáról, a meghibásodásuk, károsodásuk körülményeiről tudunk részletekkel szolgálni az érdeklődők számára.
 

Analitikai anyagvizsgálatok

Kémiai tulajdonságokat fürkésző tudományterület, amely anyagainkat alkotó elemi részecskékről mind minőségi, mind mennyiségi adatokat szolgáltat. Ugyanakkor szakmai hátteret biztosít egyéb, például korróziós szakmai feladatok megoldásához. saját spektrométer vagy külső labor által végezzük a vizsgálatot. 


Írjon nekünk, néhány órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot!

- pár órán belül felvesszük önnel a kapcsolatot -

© 2018 Copyright Inox Service Hungary Kft. | Minden jog fenntartva!